Николай Чудотворец В. Малягин

Книга в малягин николай чудотворец Формат: Pdf
Размер: . MB
Загружено: раз


Ние признаваме, че не сме достойни да подигаме очи към небето поради многото наши грехове и неправди; свързани сме с веригите на греха, не изпълняваме волята на Създателя си, нито пазим повеленията Му. Спри стихията на развилнялото се безверие, безбожие и нравствено разтление в света. О, пресвети Николае, превъзходни угодниче Господен, горещ наш застъпниче, добри пастирю, учителю и наставниче! Ти, като пожива ангелски на земята, се яви същински благ ангел и в твоята чудна прослава.

И така, приеми, блажени угодниче Христов, и в този час нашите молби и ни запази с твоето застъпничество. Измоли Господа Бога да дарува прошка на всичките ми грехове, които сторих още от младини през целия си живот с дело, с думи, с мисъл и с всичките си чувства. Моли милосърдния Господ да ни спаси от нашите прегрешения по каквито пътища Той знае.

Христов светителю отче Николае, избран съсъд и стълп църковен, бърз помощник, горещ защитник и предобър пастир, спасяващ словесното си стадо от беди. Тебе, свети Николае, заедно със всички Божии угодници и праведни души, топло молим: усърдно молете Всеблагия Бог за милост и пощада кьм цял свят и към нас, които с вяра и упование на Бога чакаме да възсияе светлият ден Господен, когато с едно сърце и една душа цял свят ще слави, заедно с ангели и всички праведни души, името на Триединнаго Бога, Отца и Сина и Светаго Духа, сега и всякога и во веки веков. Тебе прославяме и възвеличаваме като надежда на всички християни, извор на чудеса, защита на вярващите, премъдъручител, прехрана на гладуващите, веселие за плачещите, облекло за голите, лекар за болните, водач за пътуващите по море, освободител за пленниците, прехрана и закрила за вдовици и сираци, пазител на целомъдрието, кротьк наставник на младежите, подкрепа на старците, наставник на постниците, отдих на трудещите се, за бедни и убоги изобилно богатство. Подкрепи усилията и начинанията на всички Божии работници за мир и правда Божия в света, любовта Христова да покори човешките сърца и да зацарува в тях, та да се съкратят дните на земното изпитание и по-скоро да възсияе царството Божие и на земята, както е на небето.

Книга в малягин николай чудотворец
Купить книгу от 98 до 250 руб.
В малягин великие святые том 9 николай чудотворец эзотерика
Николай Чудотворец" — купить сегодня c доставкой и гарантией по выгодной цене.

Книга николай чудотворец Владимир малягин лучшие книги


Николай чудотворец - это что такое николай чудотворец
) святитель, архиепископ Мир Ликийских, родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благоче.
Книга николай чудотворец
Святителя НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА почитают во всем мире, ведь даже американский Санта Клаус - тот же Святитель Николай в.

Чуй нас, които ти се молим и прибягваме под твоя закрила, застъпи се с богоприятните си молитви пред Всесишния и изпроси всичко що е полезно за душите и телата ни. Спри стихията на развилнялото се безверие, безбожие и нравствено разтление в света. Подкрепи усилията и начинанията на всички Божии работници за мир и правда Божия в света, любовта Христова да покори човешките сърца и да зацарува в тях, та да се съкратят дните на земното изпитание и по-скоро да възсияе царството Божие и на земята, както е на небето.

Моли милосърдния Господ да ни спаси от нашите прегрешения по каквито пътища Той знае. В беди и скьрби протягай ни ръка за помощ и ни отвори дверите на Божието милосърдие. Ние признаваме, че не сме достойни да подигаме очи към небето поради многото наши грехове и неправди; свързани сме с веригите на греха, не изпълняваме волята на Създателя си, нито пазим повеленията Му.

Моли се на Господа, Който дава мир на всички, да изпрати мир на църквите, като събере разделените в едно, и да запази страната ни в мир и тишина. Христов светителю отче Николае, избран съсъд и стълп църковен, бърз помощник, горещ защитник и предобър пастир, спасяващ словесното си стадо от беди. Ние вярваме от всичката си душа и мисъл, че ти, добросърдечни помощниче и молитвениче наш, с твоите истински ходатайства и с благодатта, която изобилно ти е дадена от Господа и Спасителя, винаги ни помагаш за нашето спасение.

Николай Чудотворец В. Малягин
  • Хуго ван дер Гус. Альбом
  • Маша Майкова Виталий Пацюков
  • Дневник странствующего монаха. Том 6-7 Индрадьюмна Свами
  • Бассейны для плавания. Свод правил по проектированию и строительству
  • Контекст. 1992. Литературно-теоретические исследования
  • Указания по снижению шума в деревообрабатывающей промышленности
  • Хроники Заводной Птицы. Птицелов Харуки Мураками
  • Человек-язык Анатолий Королев
  • Воздушное пиратство. Самые громкие захваты А. М. Черницкий
  • Библия в переводе Мартина Лютера. Выпуски 57 и 58